Maluliyet Cetveli

  Yardım Yüzdesi
MALÜLİYET TÜRÜ

Sağ

Sol

İki gözün tamamen kaybı 100  
İki kolun veya elin tamamen kaybı 100  
İki bacağın veya iki ayağın tamamen kaybı 100  
Bir kol veya bir el ile beraber bir bacağın veya bir ayağın  tamamen kaybı 100  
Umumi felç 100  
Şifa bulmaz akıl hastalığı 100  
Şifa bulmaz kanser hastalığı 100  
Kolun veya elin tamamen kaybı 60 50
Omuz hareketinin tamamen kaybı 25 20
Dirsek hareketinin tamamen kaybı 20 15
Baş parmak ile şahadet parmağının tamamen kaybı 30 25
Baş parmak ile beraber şahadet parmağından gayri bir     parmağın tamamen  kaybı 25 20
Şahadet parmağı ile beraber baş parmaktan gayri bir parmağın tamamen kaybı 20 15
Baş ve şahadet parmaklarından gayri  üç parmağının tamamen kaybı 25 20
Yalnız baş parmağın tamamen kaybı 20 15
Yalnız şahadet parmağın tamamen kaybı 15 10
Yalnız orta parmağın tamamen kaybı 10 8
Yalnız yüzük parmağının tamamen kaybı 8 7
Yalnız küçük parmağının tamamen kaybı 7 6
Bir bacağın dizden yukarısından tamamen kaybı 50 50
Bir bacağın dizden aşağısının tamamen kaybı 40 40
Bir ayağın tamamen kaybı 40 40
Bir ayağın bütün parmakları dahil kısmen kesilmesi 30 30
Bir kalçanın hareketinin tamamen kaybı 30  
Bir dizin hareketinin tamamen kaybı 20  
Bir ayak bileğin hareketinin tamamen kaybı 15  
Bir ayak baş parmağının tamamen kaybı 8  
Kırılan bir bacağın iyi kaynamaması 30  
Kırılan bir ayağın iyi kaynamaması 20  
Kırılan bir diz kapağının iyi kaynamaması 20  
Bir bacağın5 cmveya daha fazla kısalması 15  
Bir gözün tamamen kaybı veya iki gözün görme (rüyet) kudretinin yarı yarıya kaybı 25  
Her iki kulağın tamamen sağırlığı 40  
Bir kulağın tamamen sağırlığı 10  
Kırılan alt çenenin iyi kaynamaması 25  
Omurga sisteminin belli eğilim ile belirgin (gözle görülen) hareketsizliği 30  
Göğüs kafesine devamlı şekil bozukluğu yapan kaburga kırığı 10  

AÇIKLAMA : 

   
  1. Bunlar dışında kalan daimi ve kısmi maluliyet halleri izafi önemlerine göre yukarıdaki cetvelde yazılı olanlara kıyaslanarak  yüzdesi tespit edilir. Daimi ve Kısmi Maluliyet hallerinde uygulanacak maluliyet yüzdesinin  tespitinde İSDEMİR Sağlık Müdürlüğü’nün yazılı görüşü alınır.
  2. Solak olan üyeler için bu hususun tevsik edilmesi kaydıyla sağ el ve kol yüzdeleri uygulanır.