Yönetim Yapımiz     ...  VAKFIMIZIN YÖNETİM YAPISI  ...    
             
      YÖNETİM KURULUMUZ      
             
      BAYRAM ALTUN      
       Başkan      
             
      ERCAN BAYRAKTAROĞLU ALİ SUSAR  GÜVEN GÖNÜLLÜ    
      2. Başkan  Genel Sekreter  Mali Sekreter    
             
    BURTAY KORALTAN ŞAHİN TOKMAK ABDULHAMİT SAĞLAM    
     Üye Üye  Üye    
             
     KERAMETTİN ÖNAL    İSMAİL ERKAN SOYKURT    
     Üye    Üye    
      DENETİM KURULUMUZ      
           
     İLHAN KOÇOĞLU  ÖMER FARUK OCAKOĞLU BÜLENT SELÇUK     
     üye  Üye  Üye